Poštová adresa:

Webfinity, s. r. o.
E. Adyho 3
941 10 Tvrdošovce

IČO: 460 122 73, DIČ: 2023182381

Obchodný register Okr. súd Nitra, odd. Sro, vl.č.: 28292/N
Základné imanie: 5 000 EUR. Rozsah splatenia: 5 000 EUR

http://www.webfinity.sk
http://www.nasezmluvy.sk
e-mail: webfinity@webfinity.sk
tel.: 0905 616 212